Fredagen den 29 September 2023 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Henrik Kårfeldt

Henrik Kårfeldt
Henrik Kårfeldt

Trollhättan - född 1978 i Karlstad

Henrik arbetar som konsult inom miljö- och kvalitétsledningssystem hos Back-Office Scandinavia AB i Trollhättan och fungerar samtidigt som resurs inom Nexxt

  • Fil kand i kvalitéts- & miljöledning vid Högskolan Väst, 2005
  • Konsult inom ledningssystem hos Back-Office Scaninavia AB, 2013 >
  • Logistikchef hos JunkYard.se i Trollhättan, 2007 - 2013
  • Verksam med projekt- & affärsutveckling inom Nexxt, 2006 >
  • Kvalitets- & Miljökonsult hos Milog AB i Malmö, 2005 - 2007
  • Har arbetat som golvläggare, på livsmedelslager, som bilrecondare & på mekanisk verkstad, 1999 - 2002
  • Militärtjänst som brobyggare i Skövde, 1998 - 1999
Fritiden domineras av familjen med sambo Fredrika och döttrarna Tora och Smilla. Har flyttat in i ett för familjen nytt hus i Björndalen i Trollhättan. Arbetar på huset och tomten, åker cross och fiskar när tid ges.


Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Regeringen satte 1958 press på kyrkan genom att lägga fram ett lagförslag om kvinnors rätt till prästämbetet. Kyrkomötet sa samma år ja till kvinnliga präster med röstsiffrorna 69 mot 29, sex av 11 biskopar röstade för.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS