Lördagen den 15 Juni 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Auktorisation

Seminarie Malmö sept 2008
Seminarie Malmö sept 2008

Avtal mellan näringsidkare regleras i köplagen – KL och mellan näringsidkare som säljare och privatperson som köpare av Konsumentköplagen – KKL.

Vid fastighetsaffärer finns ett inbyggt konsumentskydd genom kravet på auktorisation för fastighetsmäklare, som yrkesmässigt förmedlar fastigheter.

Denna auktorisation omfattar inte företagsaffärer och samhället har inte sett det angeläget med en lagstiftning på området – frågan har diskuterats. Följaktligen finns ingen officiell auktorisation för företagsmäklare. Köplagen är oftast tillämplig.

Frivillig auktorisation

Ansatsen till en branschorganisation finns som har som ambition att införa en frivillig auktorisation och certifiering för företagsmäklare.

Organisationen har däremot generellt inte nått ut till branchen, med några undantag.

Förbundets certifieringsprofil

  • Högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt.
  • Grundläggande kurs i Företagsförmedling anordnad av det egna förbundet.
  • Etikkurs, genomförd eller godkänd av det egna förbundet
  • Verksam minst 3 år som företagsmäklare och under denna tid självständigt genomfört minst 8 överlåtelser

Nexxt kollegieprofil

  • Akademisk bakgrund med högskolestudier
  • Arbetat som VD eller driftschef inom medelstora företag
  • Affärsmässig bakgrund från kärnverksamheten i sin bransch
  • Företagsmäklare som huvudnäring
  • Delta aktivt i samhällslivet, inom näringslivet och i styrelsearbete

Konferens i Köpenhamn 2008
Konferens i Köpenhamn 2008


Därtill har alla Nexxt mäklare en professionell fysisk etablering i form av bas på ett kontorshotell eller i ett nätverk där det finns kunskap och synergier.

Alla inkommande Nexxtpartners får en grundläggande introduktion internt. Nexxt håller dessutom minst tre utbildnings- och konferenspass per år, över två till tre dagar, där det vid varje tillfälle finns externa föreläsare.

Nexxt anser med detta att alla Nexxt’s partner, både i Sverige och i övriga länder överträffar branschorganisationens grundläggande kravprofil. Till detta ligger alla mäklares CV exponerde under knappen "CV" nedan.


Handelskammarförordnande


Nexxt's har ett förordnande från Handelskammaren som företagsvärderingsman. Förordnandet avser såväl aktie- och inkråmsvärdering.

Anders Kårfeldt | Malmö - Sveriges Handelskamrar

Webblänk till Handelskammaren:
http://besiktning.nu/Inspectors


Nexxt är positiva till en opartiskt och fungerande branschorganisation och en auktorisation av företagsmäklare.

Ta kontakt med Nexxt's VD Hans Falsin på 0709-41 41 40 om du vill utveckla frågan.

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Strömmingen byter namn till Sill i höjd med Kalmarsund.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS