Söndagen den 3 Mars 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Sverige

IT-Företag | Mellansverige

[27004]


Område: Sverige Mellan
Antal anställda: 7
Omsättning: 5 Mkr
Resultat: 750 tkr
Köpeskilling: 4,5 Mkr

Bolaget tillhandahåller effektiva webbplatser via egenutvecklat CMS-verktyg och kundspecifik systemutveckling.

Bolaget har sedan starten för snart 10 år sedan utvecklat produkter för att underlätta för slutkunderna att underhålla sina webbplatser eller intranät.
Inriktningen av verksamheten är att ge kunderna den bästa och senaste tekniken och önskade funktioner för en effektiv hantering av sin webbplats.

Marknaden för bolagets produkter och tjänster är mycket stor, då målgruppen är alla som effektivt vill sköta underhållet av sin webbplats eller intranät.

Det egenutvecklade CMS-verktyget har hela tiden utvecklats i takt med alla tekniska förändringar och internets snabba utveckling. Produkten ligger idag i framkant tekniskt sett och hävdar sig väl med de största CMS-verktygen på marknaden.

Förutom grundprodukten CMS-verktyget, erbjuder bolaget anpassade lösningar som t.ex anpassningsbar e-handelslösning.

Under senare år har även mobilanpassning av funktioner och webbplatser (responsiv design) blivit allt vanligare i kunduppdragen.

Förutom leverans av system och applikationer erbjuds drift av webbplatser och intranät.

Bolaget har mycket goda kundreferenser och många licensavtal med fast intäktsbas.


Sekretesshandling krävs

Mäklare: Hans Falsin | Stockholm, Uppland & Mälardalen, 08-621 06 40 / 0709-414140

 

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
Barak Obama var 47 år när han svor presidenteden i USA 2009. Yngste president, utsedd i val, var dock JF Kennedy med 43 år, därefter Bill Clinton 46 år och slutligen Ulysses S Grant också 46 år.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS