Tisdagen den 23 April 2024 - Senast uppdaterad 2022.11.10 - kl 15.27  


Skåne

Flowers & Pots | Ängelholm

[10103]

Klicka för större bild

Område: Sverige Söder
Antal anställda: 1
Omsättning: 1,5 milj
Resultat: 250 000:-
Köpeskilling: 500 000:- + varulager ca 150 000:-

OBS, e-posta gärna din intressenamälan men ring också omgående mäklaren, inte enbart e-post! Nexxt uppdragsgivare kräver personlig kontakt mellan köpare och mäklare för att Nexxt ska kunna ge info kring företaget.

Inkråmet i den igång varande rörelsen Flowers & Pots i Ängelholm med en upparbetad goodwill i form av ett stabilt kundflöde med varulager och inventarier, etablerade leverantörskontakter och ändamålsenliga lokaler.

Lokaler på totalt 118 m2 på Storgatan i Ängelholm.

Objektsbeskrivning på 6 sidor finnas att få efter personlig kontakt.

OBS, e-posta gärna din intressenamälan men ring också omgående mäklaren, inte enbart e-post! Nexxt uppdragsgivare kräver personlig kontakt mellan köpare och mäklare för att Nexxt ska kunna ge info kring företaget.


Mäklare: Anders Kårfeldt | Malmö, Skåne & södra Halland, 070-667 17 50

 
Extra bilder

Nexxtportalen
Företagarna
Sydsvenska Industri- & Handelskammaren
DI - Dagens Industri
TenRep AB
 

Visste du att!?
I nedgången slås det föråldrade ut och i uppgången satsar vi på det nya.

Beställ våra böcker
Beställ våra böcker
Nexxt Företagsmäklare förmedlar företag i omsättningsintervallet några till cirka tjugofem miljoner i årsomsättning hos uppdragsföretagen.

Boken handlar till stor del om affärssituationer som gått fel och läget har havererat eller varit nära att haverera och i några fall slutat i inget.


 
Powered by Webzoo CMS